יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

כי תצא: שירותים בבית המקדש?

פרשת כי תצא || הרב אבי כהנא/ מכון המקדש
בית המקדש הוא מקום השראת השכינה בישראל, אולם דורשי דרשות כבר דייקו מהפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", שעלינו להשתדל שהשכינה תשרה בכל עם ישראל, ולא רק במקדש, שכן, לא נאמר בפסוק "ושכנתי בתוכו", אלא "ושכנתי בתוכם".