יום שישי, 30 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח באלול תשע"ו
מותר להקטיר את קומץ המנחה וכן את הקטורת והמנחות (שהקטרתם ביום) זמן קצר לפני השקיעה אע"פ שהם הולכים ומתאכלים במשך הלילה, בגלל שתחילתם ביום (רמב"ם מעשה הקרבנות ד,ד).