יום שישי, 9 בספטמבר 2016

הרב של ההר

קול רבני צלול בעד חזרה להר הבית || הרב שאר ישוב כהן זצ"ל
הרב שאר ישוב כהן זצ"ל: "הנצחנו את המצב של ההשפלה והגלות, המסומל יותר מכל על ידי תפילותינו רק בכותל המערבי. הכותל חדל להיות הכותל של הר הבית, והוא הופך למחיצה שבין עם ישראל לבין הר הבית"