יום שישי, 23 בספטמבר 2016

מגלים פנים בתורה שלא כהלכה /הרב יהושע פרידמן, מכון המקדש

את מקדשי תיראו || תגובה לחוברת 'מי יעלה בהר ה''
את מקדשי תיראו – לרבות תלמידי החכמים לאורך כל הדורות  בדורנו, יש רבנים, שכשמגיעים לעסוק במצוות בניין המקדש, אין לפתע משמעות לפרקים ארוכים וחד-משמעיים בתורה, לסדרים שלמים בש"ס, ולפסיקה ענפה של ראשונים ואחרונים. כל אלה קורסים מול כמה ציטוטים מהראי"ה קוק ומבנו הרב צבי יהודה  תגובה לחוברת 'מי יעלה בהר ה''.