יום שבת, 24 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ב באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ב באלול תשע"ו
אמרו חז"ל: "תכף לסמיכה שחיטה" (ברכות מב,א), ולכן במקום שסומכים שם שוחטים מבלי להפסיק, ובדיעבד אם סמך והפסיק או שחט במקום אחר או שלא סמך כלל, הרי שיצא ידי חובה והקרבן כיפר שעיקר הכפרה היא הגעת הדם על גבי המזבח (רמב"ם מעשה הקרבנות ג,יב).