יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ג באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ג באלול תשע"ו
ניתן להביא קרבן בשותפות כנדר ונדבה, כגון שלמים או עולות ואפילו שותפות בקרבן עוף (רמב"ם מעשה הקרבנות ג,א).