יום שלישי, 27 בספטמבר 2016

שו"ת הלכתי: טבילה לעלייה להר הבית ביום הכיפורים

לפני ה' תטהרו || האם מותר לטבול ביום כיפור ולעלות להר הבית?
רבים וגם טובים נכספה וגם כלתה נפשם לעמוד ולהתוודות לפני ה' - בהר הבית ביום הקדוש  אינה דומה אמירת סדר עבודת הכהן הגדול בבית כנסת ממוזג לעמידה לפני שער המזרח מול חורבות המקדש בעצם יום הכיפורים  יהודי שעומד מול מקום המקדש מתמלא ערגה וגעגועים לה' ולעבודתו במקדשו  הוא רואה מולו את הכהן הגדול מתוודה על עוונות עם ה', עיניו מוצפות בדמעות וליבו מתמלא כיסופים  כדי לעלות להר בית ה' עליו להיטהר ולטבול במקווה טהרה  האם מותר לעשות זאת בעצם היום הקדוש בו נאסרה רחיצה של תענוג?  הרב הלל בן שלמה עונה על השאלה בטוב טעם