יום חמישי, 29 בספטמבר 2016

ראש השנה והתשובה אל המקדש/ הרב ישראל אריאל

פרשת ניצבים || הרב ישראל אריאל
מנהג חדש התקבל בתקופתנו, הנקרא 'סיורי סליחות'  אנשים שעייפה נפשם מלומר 'סליחות', הולכים להתבונן באחרים, ב"עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות"  נצא אף אנו ל'סיור סליחות' בעקבות עולי בבל, מחדשי הבית השני בראש השנה  נתבונן בהם, ונתעורר לחשוב, שמא ה'סליחות' שלנו אינן אלא הנצחת הגלות.