יום שבת, 3 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - א' באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || א' באלול תשע"ו

נסכים הבאים עם הקרבן באים מן היין, סולת ושמן. היין נקרא "נסכים" הסולת והשמן מעורבים יחד ונקראים "מנחת נסכים". מנחת הנסכים שלא כשאר המנחות, אינה טעונה תנופה, הגשה, לבונה. אלא טעונה מלח בלבד ונשרפת כולה על גבי המזבח (רמב"ם מעשה הקרבנות ב,א).