יום ראשון, 25 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ג באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ג באלול תשע"ו
הסומך צריך לסמוך בכל כוחו בשתי ידיו על ראש הבהמה מבלי שיהיה דבר המפסיק בין ידי הסומך לבין ראש הבהמה (רמב"ם מעשה הקרבנות ג,יג).