יום ראשון, 18 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ז באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ז באלול תשע"ו
אמרה התורה: "אדם כי יקריב מכם" ומכאן למדו חז"ל שלא לכולם יש את הזכות להקריב קרבן, ולכן יהודי משומד העובד עבודה זרה אין מקבלים ממנו קרבן כלל (ובזה שונה דינו מגוי), ואם היה משומד לשאר עבירות מקבלים ממנו קרבן כדי שיחזור בתשובה (רמב"ם מעשה הקרבנות ג,ד).