יום שישי, 16 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ד באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ד באלול תשע"ו
אין מקבלים קרבנות שלמים או מנחות, חטאות ואשמות מן הגוי, אלא רק קרבנות "עולה" שבאים בנדר או נדבה, אע"פ שהגוי עובד עבודה זרה, להבדיל מיהודי מומר העובד עבודה זרה שאין מקבלים ממנו קרבן(רמב"ם מעשה הקרבנות ג,ב).