יום רביעי, 14 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ב באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ב באלול תשע"ו
דבר שבחובה (שאדם מצווה להביאו) אינו בא אלא מן החולין, ולכן אין מביאים נסכים מתרומה, מעשר שני, ביכורים, לחמי תודה (רמב"ם מעשה הקרבנות ב,יג).