יום שני, 12 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' באלול תשע"ו
שלש אפשרויות מה היו עושים בבירוצי השמן והיין: א. משתמשים בהם לזבח אחר. ב. יפסלו בלינה. ג. מוכרים אותם ומהכסף קונים עולות לקיץ המזבח (רמב"ם מעשה הקרבנות ב,י-יא).