יום רביעי, 27 ביולי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ב בתמוז תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ב בתמוז תשע"ו
עצי המערכה לחים שהתליעו פסולים למזבח, ואם התליעו כשהם יבשים גורר את המקום המתולע וכשרים למזבח (רמב"ם איסורי  מזבח ו,ב).