יום חמישי, 23 ביוני 2016

שלח: חטא המרגלים - נסכים, חלה וארץ ישראל

פרשת שלח || מכון המקדש
חז"ל שאלו מדוע נסמכה פרשת המרגלים לפרשת צרעת מרים? אלא שהיו המרגלים צריכים ללמוד ממרים ולא להוציא דיבה על מנת שלא ילקו, ובכל זאת לא חששו והוציאו דיבה רעה (מדרש בהעלותך- שלח יג). לפי זה אף אנו נוסיף לשאול, מדוע נסמכה פרשת הנסכים לפרשת המרגלים?