יום שישי, 24 ביוני 2016

אנחנו כבר יכולים/ הרב עזריה אריאל

חידוש עבודת בית המקדש || הדבר אפשרי
"רוב גדולי התורה מתנגדים להקמת מקדש בימינו"? לא נכון. רוב הרבנים הצביעו על בעיות הלכתיות שצריך לפתור בדרך לכך, והיום בידינו לפתור