יום שבת, 4 ביוני 2016

במשוך היובל המה יעלו בהר

חמישים שנות הדחקה || התעוררות עממית
מה שעשו אלפיים שנות גלות לארץ ישראל עשתה מדינת ישראל להר הבית: וירטואליזציה. ממקום על פני האדמה הוא הפך בעוונותיו ובעוונותינו למושג מופשט. ובכל זאת, בלי עידוד השלטונות והרבנות ובלי טובות צמחה כאן, ממש בשנים האחרונות, תנועה עממית לחלוטין של שיבה אליו. קשר השתיקה הופר, סוף סוף