יום ראשון, 5 ביוני 2016

הערב: התועדות נוער עם מובילי החזרה להר ולבית

התוועדות נוער ללימוד וחשיבה משותפת || נוער המקדש מזמין
היום, יום ירושלים תיערך התוועדות לנוער בעיר העתיקה בירושלים • בהתוועדות ידונו בני הנוער עם ראשי הפעילים למען המקדש בדרכים לקידום תודעת ההר והבית • בני נוער מוסמנים לבוא, לשמוע ולהשפיע