יום שלישי, 21 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ז בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ז בסיון תשע"ו
מצות עשה להקדיש בהמה תמימה, ואם הקדיש בהמה בעלת מום הרי הוא עובר בלא תעשה ולוקה (רמב"ם איסורי מזבח א,א-ב).