יום חמישי, 2 ביוני 2016

במדבר: עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו

פרשת במדבר || פרשה ומקדש
בשעה טובה ובסימנא טבא, מתחילים ספר במדבר עם התחלה חדשה. כבר בתחילת הפרשה התורה מפרטת את מניין השבטים, סדר חנייתם ותפקיד כל שבט ושבט. ישאל השואל, מדוע יש צורך בהוראה מיוחדת לסדר חניית כל שבט ושבט אשר עלולה להביא למחלוקת בין השבטים?