יום ראשון, 12 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' בסיון תשע"ו
זר האסור בעבודה במקדש, הוא כל מי שאיננו כהן זכר, שאם עבד במקדש "עבודה תמה"  שאין אחריה עבודה, כגון: זריקת הדם, הקטרה, ניסוך המים, ניסוך היין - חייב מיתה בידי שמים (רמב"ם ביאת מקדש ט,א-ב).