יום ראשון, 5 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט באייר תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט באייר תשע"ו
"ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה", מכאן דרשו חז"ל שכהן שגילה שהוא חלל, אין פוסלים את כל העבודות שעבד עד עתה, אלא מכאן ואילך (רמב"ם ביאת מקדש ו,י).