יום חמישי, 9 ביוני 2016

חג השבועות

מתן תורה, שתי הלחם, ביכורים || חג השבועות
יציאת מצרים, מתן תורה, ארץ ישראל, ברכה  בפירות האילן, חג השבועות והקשר ביניהם