יום שני, 13 ביוני 2016

אסרו חג שבועות בהר הבית ובהכנות למקדש

העלייה לרגל נמשכת || עולים ומתכוננים
היום אסרו חג שבועות עלו עשרות יהודים להר הבית  לאחר סגירת הר הבת ליהודים, התאספו שוחרי המקדש בטיילת ארמון הנציב, מול מקום המקדש  במקום נערך תרגול רב גילאי של הנפת שתי הלחם בשבועות ושל הבאת ביכורים למקדש החל משבועות ועד סוכות  עם הקבוצה הראשונה שעלתה הבוקר להר, עלה חתן ביום חופתו  בקבוצה שלאחר מכן עלתה הכלה  כמה סיפורים מעניינים בתמונות