יום שני, 20 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ו בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ו בסיון תשע"ו
י"ח פסולים האסורים בעבודה במקדש: א. העובד ע"ז. ב. זר. ג. בעל מום. ד. ערל. ה. טמא. ו. טבול יום. ז. מחוסר כפורים. ח. אונן. ט. שכור. י. מחוסר בגדים. יא. יתר בגדים. יב. פרום בגדים. יג. פרוע ראש. יד. שלא רחץ ידים ורגלים. טו. היושב. טז. מי שיש בין ידו ובין הכלי דבר חוצץ. יז. מי שיש בין רגלו ובין הארץ דבר חוצץ. יח. מי שעבד בשמאלו. כל הפסולים הנ"ל מחללים עבודה, למעט פרוע ראש, וקרוע בגדים והשוחט לע"ז בשוגג שבדיעבד עבודתן כשירה. (רמב"ם ביאת מקדש ט,טו).