יום ראשון, 29 במאי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ב באייר תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ב באייר תשע"ו
כהן בעל מום קבוע או עובר, בין שהיו בכהן בשעת הלידה ובין שנולדו לאחר מכן, אינו רשאי לעבוד במקדש עד שיעבור המום, ואם הכהן עבד בבית המקדש, פסל את העבודה וחייב מלקות (רמב"ם ביאת מקדש ו,ב-ג).