יום שישי, 20 במאי 2016

יהודה גליק: מהר הבית - למליאת הכנסת

איש הר הבית בכנסת ישראל || ברכות ליהודה גליק
עם התפטרות יעלון יכנס איש הר הבית ר' יהודה גליק לכנסת  אמור מעתה איש הר הבית חבר הכנסת יהודה גליק  יהודה מתפלל לה' שיתן לו עצה טוב, לקדש שם שמים   פעילי המקדש מברכים את גליק מקרב לב