יום שלישי, 24 במאי 2016

עולה ומתמלא בקדושה עילאית/ אברהם בלוך - גולני

מביט בחרדת קודש למעלה || אברהם בלוך
אברהם בלוך משרת בגולני ומנצל כל אפשרות לעלות להר הבית  אברהם מאמין שאם גולני היו מקבלים את משימת שחרור הר הבית בכ"ח באייר תשכ"ח, התוצאות היו שונות  אולי כן ואולי לא  על כל פנים אברהם מנסה לשנות את המציאות בדרך לוחמנית פחות ועקשנית יותר  הנה דברים שכתב השבוע, לאחר עלייתו האחרונה להר הקודש