יום חמישי, 26 במאי 2016

בחוקותי: ונתתי משכני בתוככם... והתהלכתי בתוככם

פרשת בחוקותי || מכון המקדש
בפרשת השבוע נקרא על הברכות שיגיעו לעם ישראל, במידה וילכו בחוקות ה' וישמרו את המצוות. אי אפשר להתעלם מהשיא של הברכות, שם אומר הקב"ה: "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם (ויקרא כו,יא-יב).