יום ראשון, 22 במאי 2016

סטודנטים מבר אילן ואוני' תל אביב עולים להר הבית ביום ירושלים

מבר אילן ותל אביב להר הבית || סטודנטים למען הר הבית
תנועת "סטודנטים למען הר הבית" מקרבת אליכם את לב האומה ומסיעה אתכם עד להר הבית ובחזרה ביום ירושלים.