יום שבת, 21 במאי 2016

משמעות פסח שני בימינו

פסח שני בימינו || האם נוכל להקריב קורבן?
היום י"ד באייר - חל פסח שני. אמנם כל עוד לא נבנה המקדש אין לפסח שני משמעות הלכתית לימינו, אך כדאי קצת לעמוד על מהות קרבן זה.