יום חמישי, 11 בפברואר 2016

רוח חדשה נושבת בהר הבית

שינויים לטובה || לא במהות, אבל לפחות בשירות
אני רגיל לתקוף את הממשלה ולכן אני מוצא את עצמי בעמדה זרה לי, לכתוב כמה מילים טובות על מדיניות הממשלה... אבל כאשר מגיע, מגיע... ובחודשים האחרונים ישנן רוחות חדשות הנושבות בהר הבית.