יום רביעי, 3 בפברואר 2016

הר סיני הוא הר הבית

harפרשת המקדש | יתרו || שמואל בן חמו
מעמד קבלת התורה התקיים בהר סיני. הר סיני נבחר מבין כל ההרים ושאר המקומות  ננסה להבין את הייחודיות של הר סיני ומדוע דווקא הוא זכה לקבל את התורה  ראשית נמצא רמזים המקשרים את הר סיני להר הבית.