יום שלישי, 9 בפברואר 2016

פרשת משפטים: המזבח הוא המפתח לכל התורה

mizbeah
פרשת משפטים || שמואל בן חמו
לאחר עשרת הדיברות הקב"ה מצווה אותנו מספר מצוות. הראשונה היא לא לעבוד עבודה זרה, השנייה לבנות מזבח אדמה, השלישית למנות דיינים הגונים והרביעית דין עבד עברי.