יום שלישי, 2 בפברואר 2016

ישראל גליס – איש תקשורת חרדי

המשיח ינקה את הר הבית || הדיון על קרבן פסח שייך לגדולים
"מאורעות תרפ"ט פרצו בעקבות נסיון של יהודים להפגין שריר, והשריר הזה עלה לנו ביוקר. יש דברים ביהדות שלגביהם צריך לחכות. יבוא מי שצריך לבוא ויגאל אותנו, יביא אותנו להר הבית. אם נגמור את הכל בעצמנו, מה יישאר למשיח לעשות? הוא ינקה את הר הבית באיזושהי דרך ואנחנו ניכנס פנימה"