יום ראשון, 7 בפברואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט בשבט תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט בשבט תשע"ו
הבגדים נעשים מכספי "תרומת הלשכה" של מחצית השקל (רמב"ם שקלים ד,ב). הבגדים מאוחסנים בתשעים וששה חלונות. ארבעה חלונות לכל משמרת, כנגד ארבעת בגדי כהן הדיוט, כך שבכל חלון יש את אותו בגד של אותה משמרת (רמב"ם כלי מקדש ח,ח-ט).