יום שלישי, 2 בפברואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ד בשבט תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ד בשבט תשע"ו
הבגדים הם רכוש בית המקדש, ונעשים מכספי הציבור, ואם ירצו הכהנים לעשות בגדים מכספם, צריך למסור לציבור כדי שיחשב שבא מן הציבור, וכן הדין במי שירצה להתנדב כלי שרת או עצים למזבח, או קרבן לקרבנות הציבור צריך למסור ולהקדיש יפה לציבור (רמב"ם כלי מקדש ח,ג; ח,ז).