יום חמישי, 21 בינואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ב שבט תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ב שבט תשע"ו
ימים מיוחדים היו למשפחות מסויימות שזכו להביא עצים למקדש, אותו יום נקרא 'זמן עצים'. עם העצים היו מביאים עולות נדבה. ביום זה נהגו לאסור עליהם הספד ותענית ועשיית מלאכה ובאותו היום, לא היו אנשי מעמד מתפללים תפילת נעילה (רמב"ם כלי מקדש ו,ח-ט).