יום חמישי, 28 בינואר 2016

פרשה ומקדש: פרשת יתרו

המשך מעמד הר סיני || פרשת יתרו
מעמד הר סיני הנו עדות של רבבות בני אדם וזו הוכחה לקיומו של ה' יותר מכל פילוסופיה והוכחה מדעית. אך האם אירוע חד פעמי יספק את עם ישראל בעתיד?