יום רביעי, 6 בינואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ו בטבת תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ו בטבת תשע"ו
כהן שסרח ועבר עבירה שחייבים עליה מלקות, מלקים אותו בבית דין של שלשה כשאר אדם מישראל שחייב מלקות וחוזר לגדולתו. (רמב"ם כלי מקדש ד,כב).