יום רביעי, 13 בינואר 2016

כרמי המשפט: יחס ההלכה לכניסת גויים להר הבית

בירורים בהלכות העלייה להר הבית || הרב הלל בן שלמה
ההלכה מתייחסת לכניסת גויים להר הבית, כשהם באים להתפלל לה' א-לוהי ישראל ולהבדיל כשהם באים לחרף ולגדל א-לוהי מערכות ישראל. בפרק השני של כרמי המקדש מביא הרב הלל בן שלמה את יחס ההלכה לגויים בהר הבית.