יום שישי, 22 בינואר 2016

"מי שמתנגד לעבודת א-לוהים יהודית בהר הבית - מתנגד לאסלאם"

איסור תפילה יהודית בהר הבית- מעשה שטן || מוסלמים בעד מקדש
שני אנשי דת תורכים, ד"ר חיאת גונדוגדו ואוקטר באבונה, הטריחו עצמם בשבוע שעבר לארץ הקודש במטרה אחת: להפיץ את משנתו מאירת הפנים של הפלג האיסלמי המתון שבו הם חברים • הזרם הזה מאמין שיש לבנות את בית המקדש, והם מנסים להמריץ את היהודים לבצע זאת.