יום חמישי, 21 בינואר 2016

גלריית תמונות: השבוע שהיה בהר הבית

ליטול שכר כנגד כולם || עולים להר הבית
השבוע עלו להר הבית עשרות בחורים מהמכינה הקדם צבאית "בני ציון" • את העולים הדריך, אחד המומחים להר הבית - עמי מיטב • הגשם לא הרתיע גם השבוע את היהודים הרבים מלעלות להר הבית • גם השבוע נשמע בהר הבית קול חתן וקול כלה • כל יהודי שהגיע לשער המוגרבים זכה לעלות להר ללא עיכובים רבים מדי • כמדי חורף מספר היהודים בהר הבית פוחת במקצת • זה הזמן לעלות, להר הבית, להתעלות בהר הבית, לחזק ולהתחזק וגם ליטול שכר • כך נאמר בירושלמי (ברכות): תניא אמר רבי שמעון בר יוחאי אם ראית הבריות שנתיאשו מן התורה, עמוד והחזק בה, ואתה נוטל שכר כנגד כולם • הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה מ-7:30 עד 10:00 ומ-12:30 עד 13:30 • יש לטבול במקוה לפני • אין לעלות להר הבית בנעלי עור.