יום שבת, 2 בינואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ב בטבת תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ב בטבת תשע"ו
הלכה היא, שכהן גדול ששגג והורה לעצמו הוראה בטעות ועבר עבירה, מביא "פר כהן משיח", אך כל זה בזמן שהוא נמשח בשמן המשחה. בזמן בית המקדש השני לא היה שמן המשחה, והכהן הגדול התחנך והתקדש בלבישת שמונה בגדים. לכן בימי בית שני לא היה מביא "פר כהן משיח" (רמב"ם, כלי מקדש ד,יד).