יום שני, 11 בינואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ב' בשבט תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ב' בשבט תשע"ו
כהן גדול היודע עֵדות לחברו - אינו חייב ללכת להעיד אפילו בבית הדין הגדול, אלא אם כן מדובר בנתינת עֵדות למלך ישראל - שאז חייב גם הכהן הגדול להגיע לבית הדין הגדול ולהעיד שם (רמב"ם הלכות כלי  המקדש ה', ט).