יום ראשון, 10 בינואר 2016

עליה להר 2009-2015: התיירים נוטשים

יהודים: כפול מ-2010, קצת פחות מ-2014 ||
תיירים: ירידה דרסטית
שנת 2009 – 5,658 יהודים ישראלים, 306,947 תיירים.
שנת 2010 – 5,792 יהודים ישראלים, 401,872 תיירים.
שנת 2011 – 8,247 יהודים ישראלים, 370,240 תיירים.
שנת 2012 – 7,724 יהודים ישראלים, 312,302 תיירים. 
שנת 2013 – 8,528 יהודים ישראלים, 282,012 תיירים.
שנת 2014 – 10,906 יהודים ישראלים, 235,262 תיירים.
שנת 2015 – 10,766 יהודים ישראלים, 192,998 תיירים.