יום שלישי, 29 בדצמבר 2015

חיים כץ – שר הרווחה והשירותים החברתיים

בית המקדש - סמל לליכוד העם || השר חיים כץ
למרות הביקורת, אסור לוותר על ירושלים שהיא לב לִבּנו ובירתנו המאוחדת או על הכניסה למקומות המקודשים לנו