יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ט בטבת תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ט בטבת תשע"ו
כהן שחטא ורוצה לעלות למקדש להקריב קרבן חטאת או אשם, יכול להקריב את קרבנו בכל יום שירצה, והעור והבשר שייכים לאותו כהן. ואם רצה ליתן את קרבנו לכהן אחר שיקריב בעבורו, לדעת הרמב"ם הקרבן (הבשר והעור) יהיו שייכים לאותו כהן המקריב, ולדעת הראב"ד הבשר והעור שייכים לכהן שהוא הבעלים של הקרבן (רמב"ם כלי מקדש פ"ד ה"ז).