יום שישי, 25 בדצמבר 2015

סיכום שבועי: תחילת המצור, חג מומצא, מעצר שרירותי ועוד

מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב || עוד שבוע בהר הבית
גם השבוע עלו מאות יהודים להר הבית  ביום שלישי - עשירי בטבת ציינו יהודים רבים בהר הבית את תחילת המצור על ירושלים על ידי נבוכדנצר מלך בבל ותחילת החורבן  המשטרה הרשתה נוכחות של 15 יהודים בלבד בקבוצה בהליכה מהירה  רוב היהודים שהגיעו לשער המוגרבים בזמן זכו לעלות ההרה  יהודה עציון נעצר, כי ידיו היו מופנות כלפי מעלה  ביום רביעי בצהריים נסגר ההר ליהודים ולתיירים עקב התפרעות מוסלמית  ביום חמישי הר הבית לא נפתח כלל ליהודים, עקב יום הולדתו של מוחמד  מבירור שערכנו, עולה שפרט למשטרה ולקנאים מוסלמים שהוצאו אל מחוץ לחוק, רוב המוסלמים לא מכירים את ה"חג"  חוקר דתות מצרי קובע: הר הבית קדוש רק ליהודים, אל אקצא לא קדושה למוסלמים  ראו את הקישורים:  חוקר מצרי: הר הבית יהודי, אסור למוסלמים להתכחש  הר הבית נסגר ליהודים לרגל איומים  עציון: לא אסכים להרחקה מהר הבית גם אם אעצר